[vc_row enable_grid_lines=""][vc_column][vc_column_text]Quote: “Het is heel erg jammer en ik zou het graag anders willen, maar ik heb echt geen tijd!” Van de mensen die stoppen met sporten bij een sportschool verklaart twee derde dat dit komt door tijdsgebrek. Deze mensen krijgen het niet voor elkaar om 4 uur in de week tijd vrij te maken om te werken aan eigen gezondheid of andere persoonlijke doelen.
Het is gek, want uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2010 blijkt dat de Nederlander gemiddeld zo’n 30 uur vrij te besteden tijd in de week heeft. Nu zijn er misschien wel periodes in je leven waarin het vinden van tijd moeilijker is, maar als je goed zoekt lukt het altijd om tijd te vinden om te bewegen! Dat je geen tijd over hebt kan aan verschillende dingen liggen:

Waarom heeft sporten geen prioriteit?

Als sporten achteraan staat in het lijstje van dingen die je kunt doen, Dan zal je er ook geen tijd voor hebben.
Wellicht een goed idee om nog eens stil te staan bij waarom je eigenlijk wilde sporten, wat je wilde bereiken en hoe belangrijk dit voor je is.

Timemanagement

Een andere reden dat mensen geen tijd om te sporten hebben heeft te maken met je agenda.
Amerikanen gebruiken de uitdrukking: ‘Failing to plan is planning to fail’. Als je geen planning maakt dan plan je de mislukking. Deze uitdrukking heeft te maken met timemanagement. Fitness is voor veel mensen een sport die ze willen beoefenen, omdat de tijden dat je kunt sporten vrij te kiezen zijn.

Wat staat er in jouw agenda?

Maar als je de tijden dat je wilt sporten niet een plekje in je agenda geeft, dan zul je merken dat je agenda zich gemakkelijk vult met allerlei zaken en dat je er op vrijdag achter komt dat je helemaal niet aan het sporten bent toegekomen.
Time-management goeroe Stephen Covey heeft een effectieve methode ontwikkeld die er voor zorgt dat je toekomt aan de dingen die belangrijk voor je zijn. Hij maakt daarbij onderscheid in taken, in de mate waarin ze urgent zijn (dat wil zeggen: direct je aandacht vragen) en de mate waarin ze belangrijk zijn (belangrijk voor jou leven gezondheid en doelen die je wilt bereiken). Het blijkt namelijk dat we veel tijd verliezen met zaken die niet belangrijk zijn maar wel urgent. Een voorbeeld van een urgent, maar niet net zo belangrijke gebeurtenis is iemand die je belt om een afspraak te maken om iets leuks te gaan doen. Als de telefoon gaat is dit voor de meeste mensen urgent, je bent geneigd om er direct op te reageren, op zo’n manier kun je de hele dag bezig blijven met reageren op urgente dingen zonder dat je aan belangrijke dingen toekomt.

Maak eens een lijst met oefeningen!

Oefening: Maak eens een lijst met alle activiteiten die je op een dag te doen hebt. Ga daarna bij iedere activiteit na of die wel of niet urgent is en wel of niet belangrijk.
Neem nu een vel papier waarop je een kruis tekent (afbeelding) en zet vervolgens alle taken in kwadrant 1 t/m 4. Alles wat in het vak urgent en belangrijk valt moet gedaan worden.

Alles wat in het vlak niet urgent, wel belangrijk valt verdient de speciale aandacht. Hier staan de belangrijke dingen in, die te maken hebben met de richting die je op gaat in het leven en de keuzes die je maakt (carrière planning, studie, sporten, gezondheid). Dit zijn de dingen die om een planning vragen. Schrijf deze in je agenda en plan de rest er omheen.
Op alles wat onbelangrijk en niet urgent is kun je makkelijk bezuinigen. Het lezen van nieuwsbrieven, Facebook updates, als je tijd tekort komt…. schrappen! Doe het niet en beheers jezelf.

Wat is echt belangrijk?

Alles wat onbelangrijk en wel urgent is probeer je te kanaliseren. Telefoontjes die zomaar tussendoor komen hoef je niet aan te nemen, je kunt een vast moment maken om die te behandelen.
Sporten of bewegen voor je gezondheid is haast nooit urgent maar daarentegen wel heel belangrijk. Als je dit niet inroostert en je wilt gaan sporten op het moment dat je er de tijd voor hebt, zul je merken dat er altijd urgente dingen voor zijn gegaan en dat je iedere keer aan het einde van de week denkt….’hmmmm ik heb nog niet gesport!’

Taakverdeling in huis

Als je er echt niet uitkomt, kijk dan eens naar de taakverdeling in huis. Komt er heel veel op jouw schouders neer? Zijn er dingen waarbij je hulp zou kunnen vragen? Kleine taakjes in het huishouden, die de kinderen ook prima zelf kunnen doen? Wanneer je uitlegt aan de mensen om je heen en in je huishouden hoe belangrijk het voor jou is om aan het sporten toe te komen, dan is de kans groot dat zij zich bereidwillig op zullen stellen om taken te delen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>